Reklam Cıngılı

Reklam Cıngılı

Reklam Cıngılı – Ankebut Group International

Reklam cingılı, bir ürünün veya hizmetin tanıtımı amacıyla hazırlanan görsel yada işitsel reklamlardaki geri plan uygulamasıdır. Jingle yada cingıl denilen bu uygulama, reklamların akılda kalmasını sağlayan ve arka planda yer alan bir çeşit slogandır. Bazıları yazı veya ifade olarak kullanılırken bir kısmı müzik veya ses efekti olarak reklamlara eklenir.

 Reklam cingılı, ürün veya hizmetin benzerlerinden ayrılmasını, akılda kalmasını, duyulduğu veya görüldüğü zaman o ürün veya hizmeti hatırlatmasını sağlamak amacıyla yaratılır. Teknolojik bir pazarlama tekniği olarak reklam cingılı tanınma ve akılda kalma açısından en etkili metot olarak kabul edilir.

Reklamla verilmek istenen mesaj, ürün veya hizmetin talep görmesini artırmayı amaçlar. Sunumu yapılan şey hakkında kısa ve ayırıcı içerikte bilginin belli bir süre içerisinde veya belli bir alanda hedef kitleye ulaşması gerekir. İşte reklam cingılı bu bilgiyi güçlendiren, özelleştiren ve algıda seçicilik oluşturan bir unsurdur.

Reklam Cıngılı

          Reklam cingılı yaparken, öncelikle reklamın sunum şekline bakılmalıdır. Yani basılı yayın, sesli içerik veya hem ses hem de görsel unsurların olduğu video gibi reklam yöntemlerinden hangisinin kullanıldığına göre karar verilmelidir. Hedef kitleye ilişkin veriler, üretim ve tüketim oranı, ürünün geliştirilebilir bir yapıda olup olmadığı yani versiyonların piyasaya sürülmesi ihtimali, ürünün tanıtım şeklinin amaca uygunluğu gibi çok farklı kriterler birlikte değerlendirilerek en doğru seçenek belirlenir. Reklam sahibinin beklentileri ve reklamın yayın süresi de reklam cingılının seçimi ve oluşturulmasında dikkate alınması gereken diğer hususlardır.

Günümüzde bir mal veya hizmetin kitlelere ulaştırılmasının en etkili ve hızlı yolu teknolojik gelişmelerden faydalanarak bunu gerçekleştirmektir. Reklamını yapmak istediğiniz her ne olursa olsun doğru bir reklam yönetimi ve reklam cingılı ile hedefi yakalamak mümkündür. Ve bu konuda sanatsal yetenekleri ile teknolojik bilgisini bir araya getirebilen kalifiye kişilerle çalışmak işin en önemli kısmıdır. Tüm bu aşamalarda etkin rol alacak kendi alanında profesyonel kişilerden oluşan bir ekibi bir arada bulmak ise çok daha önemlidir.

Ankebut Bilişim olarak reklam cingılı konusunda da uzman ekibimiz ve kurumsal çalışma yöntemlerimiz ile profesyonel danışmanlık ve teknik hizmet vermekteyiz.

Bizi Seçen Müşterilerimiz