Ankebut Group International ''SOSYAL MEDYA''

Ankebut Group International


Sosyal Medya Yönetimi ve Firmamız

Sosyal medya yönetimi veya bir başka deyişle yeni medya, zaman ve mekan sınırlaması olmadan, mobil tabanlı olarak, paylaşımın ve tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şekli olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal medya platformlarında insanlara buluşma sağlanması ve iletişimde bulunması mümkündür. Bunun sayesinde insanlara doğrudan yardım edilmesi, insanlardan yardım alınması, kişilerin sorularına cevap verilmesi ve kendi sorularını sorması olanaklı hale gelmiştir. Bu bakımdan sosyal medya danışmanlığı eğitim yollarından bir tanesi haline gelmiştir.

Bu teknoloji, telekomünikasyonun ve sosyal iletişimin sözlükler, görseller ve ses dosyaları yoluyla sağlandığı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla insanlar kendilerine ya da çevrelerine ait öykülerine deneyimlerini bu alanda kolaylıkla paylaşabilmektedir, böylelikle hiç tanıma ve bilme fırsatımız olmadığı olaylar ve yaşantılar hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olmamız mümkün hale gelmiştir.

Sosyal medya platformu; gazete, televizyon ve film gibi geleneksel medyadan farklılıklar gösterir. Geleneksel medya bilginin yayınlanması için genellikle belirli ve yüksek miktardaki maddi kaynağı ihtiyaç duyarken, sosyal medyanın bilgiyi yayımlamak veya bilgilere erişmek için kullanılması göreceli olarak masrafsız ve erişimi araçları herkese açıktır, hatta kurumlar yanında bireyler dahi bu mecraları kullanabilirler. Ayrıca sosyal medyada bir matbaa kurulması için gerekli olan yatırımı ve ruhsata veya televizyon, radyo yayın yapmak için zorunlu olan lisansla ihtiyaç duyulmaz.

Sosyal medyadan sonra insan hayatında birçok şey değişmeye başlamıştır. Sosyal medyada var olan içerik, kullanıcı tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık önem kazanmaya başlamış ve katılım çağı doğmuştur. Medyanın içeriğini üretenler ile videoyu izleyenler arasındaki katı ayrımı ortadan kalkmıştır. Bu oluşuma bağlı olarak değişim hızı artmıştır. İnsanlar için objektif olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem kazanmıştır. Gerçekler değil fikirler önem kazanmış, objektif olmak değil içten olmak önemli hale gelmiştir.


Sosyal Medya Tanım

İnternet siteleri ilk çıktığı zamanlarda web siteleri yalnızca bunların sahipleri veya idarecileri tarafından siteye yüklenen içeriklerle sınırlıydı. Yani klasik medya araçlarında olduğu gibi tek taraflı bir bilgi iletimi söz konusuydu. Web sitesi ziyaret edenler ya da bir şekilde siteden faydalananların içeriği yüklemesi en azından görüşlerini, yorumlarını sitede bulundurmaları mümkün değildi. Bu tek taraflı klasik yayıncılık web 2.0 teknolojisinin bulunması ve uygulamaya konulması ile değişmiştir.

Web 2.0 teknolojisi, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımını ulaşmasını sağlayan medya sistemidir. Bu sistemin bireysel kullanıcıların hizmetine sokulmasıyla birlikte sosyal medya olarak adlandırılan olgu gerçekleşmiştir. Böylelikle internet ortamında herkes yayıncı olabilmiş, herkes görüşlerini ve yorumlarını anlık olarak iletebilir ve duyabilir hale gelmiş, internet sitesi gerçek anlamda herkesin kullanımına açılmıştır.

Sosyal medya; geleneksel medyayı diyaloğa çeviren, web tabanlı olan ve mobil teknolojileri kullanan yeni bir medya türüdür. Andreas Kaplan sosyal medyayı ‘‘web 2.0 teknolojisinin ideolojik ve teknolojik kurumları üzerine inşa edilmiş ve kullanıcı merkezli yaratım ve değişikliklere izin veren bir grup internet tabanlı uygumalar bütün’’ olarak tanımlar.

Sosyal medya, yoğun sosyal etkileşim için sosyal iletişimin ötesine geçen bir medya şeklidir. Her zaman ve her yerde erişilebilir ve ölçeklendirilebilir iletişim teknikleri ile mümkün hale gelen sosyal medya, esasen organizasyonların, toplulukların ve kişilerin iletişimlerinin yönünü ve mecrasında değiştirmiştir.


Sosyal Medyanın Yönetim Biçimleri

Sosyal medya; dergiler, internet forumları, fotoğraflar, resimler veya videolar gibi çok sayıda değişik formu içinde barındırmaktadır.

 

Sosyal medya şu teknolojileri içermektedir: yazı alanları, resim paylaşım, duvar postalamalar, elektronik posta, anlık iletiler, müzik paylaşımı, çoklu arama ve internet tabanlı sesli iletişim. Ayrıca adları burada sayılmayan pek çok diğer uygulamada sosyal medyanın oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu sosyal medya yönetim servislerinin çoğu, sosyal yığını platformları ile entegre edilebilmekte ve genellikle bu şekilde çalışmaktadır.

Sosyal medya servislerinin fonksiyonel 7 temel ilkesinin (kimlik, konuşmalar, paylaşım, bulunma, kişisel ilişkiler, itibar ve gruplar) hepsine birden ya da bazıları üzerine nasıl odaklanıldığını tanımlayan bir genel çerçeve çalışması yapmışlardır. Bu temel ilkeler, sosyal medyanın Hedef kitlesinin bağlantılı ihtiyaçlarının anlaşılmasına yardım etmektedir. Örneğin, sosyal medya yönetimi kullanıcıları genellikle kimliğe, itibarı ve ilişkilere dikkat etmektedirler; benzer şekilde video platformları kullanıcıları ise öncelikle temel ilkelerden paylaşıma, konuşmaya, gruba ve itibara önem vermektedirler.

ABD’de sosyal medya ile ilgili yeni teknolojiler içeren patent başvurularında çok hızlı bir artış bulunmaktadır. ABD’de sosyal medya alanında her yıl çok sayıda patent başvurusu yapılmakta ve çok sayıda da patent verilmektedir. Yayınlanan başvuruların sayısında geçtiğimiz 5 yılda çok hızlı bir artış olmuştur. Şu an için yapılmış 250 yayınlanmış başvurunun bulunduğu belirtilmektedir. Bunlardan yalnızca 10 tanesi patent olarak yayınlanmıştır. Aradaki fark ise büyük ölçüde geçmiş yıllardan sonuçlanmamış olarak kalan patent incelemelerine dayanmaktadır, bunlar ise iş yapın metotlarına ilişkindir. Dolayısıyla sosyal medya oluşmasında kullanılan formlar, araçlar ve mecralar bitmez tükenmez bir şekilde yenilenmekte, gelişmekte ve üretilmektedir. Bu alan başlı başına bir sektör haline geldiği için yakın zamanda bu alandaki buluşların artış hızının yavaşlaması ya da durması beklenmemelidir.

Sosyal Medyanın Yönetimi ve Endüstriyel Medya Farkı

Sosyal medyadan farklı olarak geleneksel medya; endüstriyel medya gibi medya türlerinden oluşmaktadır. Bunlardan endüstriyel medya aslında diğerlerini de kapsayan, daha çok bir endüstri haline gelen ve temeli ekonomik çıkar ilişkilerine ve kar elde etmeye dayanan medya türüdür.

İş yaşamı, sosyal medyaya tüketici merkezi  olarak yaklaşmaktadır. Sosyal medyanın bütün tanımlarının içinde yer alan genel konu başlıklarından birisi ise, sosyal medyanın çeşitli değerlerin yeniden yaratımı için teknolojinin ve sosyal etkileşimin bir karışımı olmasıdır. Dolayısıyla tüketiciler nezdinde çeşitli değerlerin yeniden yaratımı için sosyal medya yönetimi kullanılmaktadır.

İnsanlar bilgiyi, eğitimi, haberleri ve diğer verileri elektronik veya yazılı medyadan elde etmektedirler. Sosyal medya, yukarıda da belirtildiği üzere gazete, televizyon ve film gibi geleneksel medyadan farklıdır. Genellikle bilgi yayımlamak için önemli ölçüde kaynak gerektiren endüstriyel medya ile karşılaştırıldığında, sosyal medyanın göreceli olarak pahalı olmadığı ve yayın yapmak isteyen ya da bilgiyi yayımlamak veya bilgiye ulaşmak isteyen kişiler ve hatta kişilere ait özet bilgiler açısından erişimi ve iletimi mümkün kıldığı görülmektedir.

Hem sosyal medyanın hem de endüstriyel medyanın paylaştığı karakteristik özellik ise, ister küçük olsun ister büyük olsun hedef kitleye erişebilme kapasitesidir. Örneğin bir yazı ya da televizyon programı milyonlarca kişiye ulaşabildiği gibi hiç kimseye ulaşmaması da mümkündür. Dolayısıyla her iki medyanın da geniş kitlelere ulaşabilme kapasitesi bulunmaktadır.

Sosyal medya yönetimi ve geleneksel medya arasındaki farkları tanımlamaya yardımcı olacak özellikler kullanılan yönteme göre farklılık gösterebilir. Bu özelliklerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

  1. Erişim: hem geleneksel medya hemde sosyal medya teknolojileri herkesin geniş kitlelere erişebilmesi ne olanak tanır.
  2. Erişebilirlik: geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları herkes tarafından az maliyetle veya maliyetsiz kullanılabilir.
  3. Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim gerçekleştirmektedir. Çoğu sosyal medya mecraları için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir.
  4. Yenilik: Geleneksel medya iletişim nerede meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepkisi olan sosyal medyayla kıyaslandığında uzun olabilmektedir, zira tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir. Geleneksel medya sosyal medya uygulamalarına adapte olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu farklılık ortadan kalkacaktır.
  5. Kalıcılık: geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez, örneğin bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz; oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenleme ile anında değiştirilebilir.

Toplum medyası ise, endüstriyel ve sosyal medyanın ilginç bir karışımından oluşmaktadır. Gerçi bazıları profesyoneller, bazıları da amatörler tarafından işletilen bazı web, gazete, radyo, internet ve televizyonlara toplumun sahip olduğu durumlar vardır. Ancak bu durumda dahi hem profesyoneller hem de amatörler sosyal medyanın ve endüstriyel medyanın çalışmalarını kullanmaktadırlar.


 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir