Ankebut Group International ''İnternetin Tarihi ve Bilgisayarın Tarihi''

Ankebut Group International


İnternetin Tarihi

Bilişim suçlarının ortaya çıkışı bilgisayarların yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla olmuştur. Bilişim suçlarının işleme miktarının çok fazla sayıları ulaşması ve bu nedenle özellikle ceza hukuku açısından düzenleme yapılması ihtiyacının oluşması ise internetin tarihi sisteminin ortaya çıkması ve bunun kişilerin kullanımını açılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu nedenle kısaca internet tarihçesinin aktarılması bilişim suçlarının gelişme sürecinde anlaşılması açısından yararlı olacaktır.

İnternet
İnternetin tarihi hakkında bilgiler bulunan internet isimli makalemiz.

Web 2.0 gelişmesinde itici gücü oluşturan olgu, o zaman ki 2 süper güç arasındaki mücadele ve karışıklıkla duyulan kaygıdır. Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında geliştirdiği uzay aracının dünya yörüngesine göndermesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde sovyetlerin teknolojik gücü daha iyi anlaşılmıştır. ABD’de bulunan ve Amerikalıların tank olarak adlandırdıkları askeri ve politik strateji geliştirme kuruluşlarından olan bir şirket tarafından nükleer savaş sonrası haberleşmenin nasıl sağlanacağı kaygısıyla böyle bir sistemin geliştirilmesi fikri ilk kez 1964 yılında ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Amerika Birleşik devletlerinden nükleer bir savaş halinde ya da bir sosyal karışıklık durumunda hem ülke yöneticilerinin birbiriyle hem de askeri kaynakların çeşitli silah üreticileri ile haberleşmesini güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmek için, tek bir servis sağlayıcı bilgisayara bağımlı olmadan birçok bilgisayarın birbiriyle iletişim kurduğu bir sistemini gerçekleştirebilmek için çalışmalara başlanmıştır. İnternet ve internetin suçluları günümüze kadar gelmiştir. Eğer sizlerin adına yalan haber hazırlanırsa ve paylaşılırsa firmamızın Googledan haber kaldırma içeriğini inceleyebilirsiniz.

Bu sistemi gerçekleştirebilmek için Amerikan Savunma Bakanlığı bünyesinde bir daire kurulmuş ve bu daire bazı askeri projelerin birbirlerine bağlanan ve veri aktarımı yapan bilgisayarlarla desteklenmesi işiyle görevlendirilmiştir.

İnternet sitelesi veya sayfası sisteminin mucidi denilebilecek kişi ise bir psikologdur. Bu kişinin çalışmakta olduğu şirketi bilgisayar alanına yönlendirmesi ve bu şirketin internet projesinin ihalesini kazanmasıyla projeyi uygulama şansı bulmuştur. Böylece bilgisayarların bir merkeze bağlı olmadan akustik yolla birbirlerini tanımaları ve iletişim kurmaları için gerekli çalışmaları başlatmış, birbiriyle uyumsuz ve bağlantısız çok sayıda bilgisayarın bağlantısını yapmış ve herhangi birinin devre dışı kalması halinde dahil diğerlerinin birbirlerine bağlı kalarak çalışmasını sağlamıştır.

Bundan sonraki adımda uygulamaya geçilmiş ve ilk olarak 1969 yılında Kaliforniya’daki üç ayrı merkez ile bir merkez arasında bulunan toplam 4 düğüm noktasındaki bilgisayarlar arasında, geliştirilen bu teknoloji sayesinde bilgi aktarımı sağlanmıştır. Bunun başarıya ulaşması neticesinde proje halinde bulunan internet resmen uygulamaya konulmuştur ve internetin tarihi oluşmaya başlamıştır. Bu sistemden önce ordu sonra da üniversiteler faydalanmaya başlamıştır.

Bir süre sonra bu sistemin yaygın şekilde kullanılmaya başlaması ve internet ağı sistemine bağlı bilgisayarların farklı türde ve yapıda makineler olması nedeniyle bunlar arasında iletişim kurma sorunları baş göstermiştir. Bu sorunların giderimi için bugün dahi kullanılan TCP/IP protokolünün 1968 yılında temelleri atılmış ve 1983 yılında protokol tam olarak oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.

Amerikan ordusu, 1980 yılından itibaren internetin yalnızca askeri birlikler için kullanılmasından vazgeçmiş ve , sivil kuruluşlarında kullanımına açılmıştır.

İnternet
sanal ağ, sosyal ağ veya sanal ortam yada sosyal ortama verilen genel isimdir.

Bir süre sonra Amerikan ordusu bu ağdan ayrılarak kendine MİLNET isimli yeni bir sanal  kurmuş diğer ağı tamamen sivillerin kullanımına bırakmıştır. Bu arada Batı Avrupa’da ve Japonya’da benzer gelişmeler yaşanmış, buralarda da ağ sistemleri geliştirilmiştir. Amerika dışında kurulan ilk ağ sistemi ise İngiltere’de geliştirilen ağ sistemi olmuştur.

1989 yılında web 2.0 teknolojisinin, 1990 yılında ise bunun dayandığı en temel dosya transfer Protokolü olan “http” protokolünün geliştirilmesiyle eski sistemdeki internet tamamen ortadan kalkmış, bütün ağ omurgalarının 1994’te birleşmesi ve bireysel kullanıma tam anlamıyla açılmasıyla gerçek anlamda internet ortaya çıkmış ve milyonlarca bilgisayarı ve kullanıcıyı her türlü bilgiye ve iletişime ulaştıran sistemi internet adıyla insan yaşamındaki yerini almıştır. İnternet bu yapısıyla dünyayı sanal alanda küçültmüş ve son zamanların gündemde olan deyimi küreselleşmenin sembolü haline gelmiştir. İnsanlar tarafından bu kadar sıkı kullanılması belirli başlı sıkıntıları da doğurmaktadır. Mesele atılan iftiralar ve yazılan yalan haberler insanlara sıkıntı vermeye başlamıştır. Eğer başınıza böyle bir durum geldiyse firmamızın verdiği Google’dan haber silme hizmetimiz tam sizler için.

Türkiye’de ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 tarihinde TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeye bağlı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir, öncelikle akademik çevrelerde bilimsel veri iletimi ve iletişim için kullanılan internet sayfası, çok kısa zamanda ülkemizde de bireysel kullanıma geçmiştir. Ülkemizde alan adı tahsisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan bir birim tarafından yapılmakta, internetin altyapısının kurulması ve işletilmesi Türk Telekom tarafından yapılmakta, interneti geliştirme ve takip etme görevi ise Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde kurulan İnternet Üst Kurulu tarafından yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Ancak alan adı tahsisine ilişkin bu oluşum yerini başka bir yapıya bırakmaktadır, bunun altyapı çalışmaları bitmek üzeredir.

1994 yılından itibaren bugün anlaşılan anlamda internetin tarihi ve benzer konuların oluşması ve milyonlarla ifade edilen kullanıcının sisteme dahil olmasıyla bu durum ticari şirketlerin de ilgisini çekmiş ve bu alana yatırımlar yapılmıştır. Ticari alanda birçok işlem, Özellikle de bankacılık işlemleri internet üzerinden yapılmaya başlanmış, bu durum beraberinde bilişim suçlarının işlenme sayısında patlamaya neden olmuştur.

BİLGİSAYARIN TARİHİ

Bilgisayarın tarihi
Bilgisayarın insanlar tarafından keşfedilmesi, insanlık tarihi için çok büyük başarı olmuştur
  • Birinci Dönem

Bu ayrıma göre 1940 – 1958 arası 1. dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde Amerikan ordusunda topçu atışlarının hesaplamasında kullanılmak üzere ilk bilgisayar geliştirilmiştir ve bilgisayarın tarihi ortaya çıkmıştır. Bu makine ağır işleyen, çok yer kaplayan ve pahalı bir araç olmasına rağmen ilk elektronik devrelere sahip bilgisayar olma özelliğine sahiptir, bu nedenle bilgisayar tarihinde ilk bilgisayar olarak anılmaktadır.

Bu dönemde 1951 yılında ticari amaçlı olarak üretilen ilk bilgisayar olan bilgisayar Amerikan şirketi tarafından geliştirilmiş ve Amerikan nüfus bürosuna kurularak çalıştırmıştır. Bu dönemde günümüz bilgisayar teknolojisini etkileyen en önemli gelişme, daha az elektriğe ihtiyaç duyarak çalışan ve yarı iletken kristalden oluşan transistörün bulunuşudur. Bu önemli buluş sayesinde ünlü bilgisayar üreticisi büyük derecede boyut ve enerji kazanımı sağlayan ilk bilimsel bilgisayar olan makineyi üretmiştir.

  • İkinci Dönem

olarak kabul edilen 1958 – 1964 yılları arasındaki dönemde 1. dönemden farklı olarak bilgisayarın donanım unsurundan çok yazılım unsurunda gelişmeler sağlanmıştır. Bu dönemdeki gelişmeler sayesinde bilgisayarın donanım unsurunun özelliklerinden bağımsız olarak yazılım üretilebilmesi ve geliştirilebilmesi sağlanmış, ayrıca geliştirilen web yazılım dilleri sayesinde yazılım uzmanlarının makine dilini bilmeksizin yazılım üretebilmesi sağlanmıştır. Bu alanda 2. döneme ait önemli bir gelişme de İşletim yazılımlarının geliştirilmesidir.

2. dönemde bilgisayarın donanım unsurundaki en önemli gelişmeler ise, transistörlerin ileride “mikro çipleri”oluşturacak şekilde çok büyük boyutlara indirgenmesi ve Amerikalıların temel yapı taşı silisyum olan transistörlü işlemciyi bulmasıdır.

  • Üçüncü Dönem

1965 – 1971 yıllarını kapsayan bu dönemde, ilk önemli gelişme transistörlerin yerini tümleşik devrelerin almasıdır. Bu dönemde bilgisayarlar, bilgi işlem merkezlerinde ya da bilimsel kurumların araştırmalarında kullandıkları ulaşılmaz araçlar olmaktan çıkmış çoklu programlamanın geliştirilmesi ve zaman paylaşımlı kullanım sayesinde iş hayatında gündelik işlerde kullanılan makineler haline gelmiştir, bilgisayarın tarihi yeniden şekillenmeye başlamıştır.

Bu dönemin önemli bir özelliği de bilinen ilk bilişim suçunun 18 Ekim 1966 tarihli gazetede yayınlanan “bilgisayar uzmanı banka hesabında tahrifat yapmakla suçlanıyor” başlıklı haber ile kamuoyuna yansıması ve yeni tür bir suç işleme şeklinin ortaya çıkmasıdır.

  • Dördüncü Dönem

1971’den günümüze kadar uzanan ve şimdilik son dönem olarak belirlenen bu dönemde üretilen bilgisayarların önceki dönemde üretilen bilgisayarlardan en büyük farkı işlemcilerinde artık transistörlerin yerine 3. dönemde geliştirilen tümleşik devrelerin kullanılmasıdır.

Bu dönemdeki en büyük yenilik web yazılım ve diğer yazılımların geliştirilerek her türlü iş için bilgisayarların kullanılabilir hale getirilmesidir. Buna paralel olarak 1978 yılında öncelikle Apple bilgisayar şirketinin sonrasında diğerlerinin, bilgisayarın işlemci ve bellek bölümlerinin tümleşik devrelerin geliştirilmesiyle küçültülmesi sayesinde, az maliyetli orta ve küçük çapta iş yerlerine ticari açıdan hedef belirlenmesi ve bunu gerçekleştirmesiyle bilgisayarların çok sayıda yerde kullanılmaya başlanmasıdır. 1981 senesinde kişisel bilgisayarın üretilmesi ve bunun sayesinde herkesin iş yerine ve evine bilgisayarın girip kullanıcı sayısının milyonlarla ifade edilmeye başlanmasıyla bu dönemde en belirgin özelliğini göstermiştir ve bilgisayarın tarihi üzerine noktayı koymuştur.

1990’lı yılların ortalarından itibaren internet sitesi, kişisel kullanıma açılması ise bu dönemdeki şimdilik en sonun ve en önemli yenilik olmuş ve pek çok değişikliği de beraberinde getirmiştir.

Aslında burada 5. dönem Olarak bireylerin aktif olarak internet sitelerinin yapım süreçlerine katılmaları, hatta web 2.0 teknolojisi ile bir kişinin oluşturduğu ve yönettiği internet sitesine üçüncü kişilerin içerik girebilmesi, bilişim sistemlerinin elektronik ticarette çok yaygın kullanılması, klasik postanın yerini elektronik posta ile haberleşme ve bırakması ve bilişim sistemlerinin multimedya özelliklerini çok gelişmesi gösterilebilir. Dolayısıyla 5. dönemi bunların bir bütün olarak insanın gündelik yaşamına girmesi ve geri dönülmez bir biçimde ayrılmaz bir parçası haline gelmesi oluşturmaktadır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir