Alman Hukukunda Bilişim Suçları

ankebut-group-international

Ankebut Group International


Bilişim suçları konusunda Kıta Avrupası’ndaki İlk çalışma ve düzenlemeler Almanya’da yapılmıştır. Almanya’da yapılan düzenlemelerde suçla korunan hukuksal değer gözetilerek bilişim suçlarına ilgili oldukları bölümde yer verilmiştir.

Alman Ceza Kanunu’nun 202a maddesinde verilerin depolandığı ve işlendiği bilişim sistemi ağına hukuka aykırı olarak girme ve burada bulunan verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu düzenlenmiştir.

Bu yasanın 263a maddesinde ise bilişim sistemi aracılığıyla işlenen dolandırıcılık eylemleri suç haline getirilmiş, 269. ve 279. Maddelerinde ise bilişim sistemleri aracılığı ile gerçekleştirilen sahtekarlık eylemleri suç tipi olarak düzenlenmiştir.

Alman Ceza Kanunu’nun 303a maddesiyle ise Bilişim sistemlerinde bulunan velilere yönelik mala zarar verme eylemleri suç haline getirilmiştir. Yasanın 303b maddesinde ise idareye veya kuruluşa ya da bir girişime ait temel önemde olan bir veri sürecinin engellenmesi (yok edilmesi) suç olarak düzenlenmiştir.

bilisim-sucuAlmanya’da ceza kanununda Yapılan bu düzenlemelerin dışında özellikle internetin son yıllardaki girişimi dikkate alınarak, internette yer alan kişilerin ceza hukuku açısından sorumluluklarını düzenlemek için ve ilgili Diğer konularda bir takım yasalar ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Bunlar arasında 1.8.1996 tarihinde yürürlüğe giren Telekomünikasyon Yasası, 12.7.1996 tarihli Telekomünikasyon Hizmeti Girişimleri – Bilgi Koruma Yönetmeliği ve 13.7.1997’de kabul edelim 1.8.1997’de yürürlüğe giren “Bilişim ve İletişim Servisleri Yasası” sayılabilir. Son sayılan yasa, Aslında birçok yaşadığı bir araya gelmesinden oluşan bir bütün olup, Teleservislerde Bilgi Koruma Kanunu Hakkında Yasa’yı, Sayısal İmza Yasası’nı ve internet kişilerinin hukuksal ve cezai sorumluluğunu düzenleyen Teleservislerde Yasası’nı da içermektedir; daha sonra Teleservislerde Yasası’nda 14.12.2001 tarihinde değişiklik yapılarak internet kişilerinin sorumluluk alanları genişletilmiştir.

İngiliz Hukukunda Bilişim Suçları

Siber Terör Nedir?İngiltere’de bilişim suçları, 29.8.1990 tarihinde yürürlüğe giren 29.6.1990 tarihli ”Bilgisayarın Kötüye Kullanılması Yasası”(Computer Misuse Act) ile düzenleme altına alınmıştır. Bu yasa üç ana bölüm ve bunların alt dalları olan onsekiz alt bölümden oluşmaktadır. Bu ana bölümler üçe ayrılmakta ve ilk ana bölümde bazı suç tipleri düzenlenmekte, 2. ana bölümde ceza muhakemesi hukukuna ilişkin düzenlemeler getirilmekte, üçüncü ana bölümde ise konuyla ilgili bazı genel düzenlemeler yer almaktadır.

Suç tiplerinin düzenlendiği bir bölüme genel olarak bakıldığında, bunun da 3 alt bölüme ayrıldığı; birinci alt bölümde bilgisayardaki yazılım ya da verilere yetkisiz giriş, ikinci alt bölümde farklı suçların işlenmesini kolaylaştırmak ya da yardımcı olmak amacıyla bilgisayarları yetkisiz erişim ve üçüncü bölümde bilgisayarlarda bulunan yazılım ya da verilerin yetkisiz olarak değiştirilmesi eylemlerini suç haline getirildikleri görülmektedir.

İngiliz hukukunda Bilişim suçlarını düzenleyen bu yasa dışında özellikle pornografi ve çocuk pornografisi alanına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda 1964 tarihli ”Müstehcen Yayınlar Kanunu” ve 1984 tarihli “Telekomünikasyon Kanunu’nda” yapılan değişikliklerle, “yayınlama” teriminin kapsamına Bilişim sisteminde bulunan verirler de dahil edilmiş, Böylelikle sınav alanda yapılan pornografik yayınlar düzenlenmek istenmiştir.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir