BİLİŞİM SUÇLARININ ULUSLARARASI BOYUTU - Bölüm 2

ankebut-group-international

Ankebut Group International


BİLİŞİM SUÇLARININ SINIR AŞAN SUÇLAR OLMASININ NEDENLERİ

Bilişim suçları genellikle bir ağ ile bağlı olan sistemler üzerinde ve/veya aracılığıyla işlenmektedir. Bugün için en yaygın ve gelişmiş ağ sistemi “internettir”. İnternetin ülkelerin sınırlarını aşan uluslararası yapısı, veri iletiminin sınırsız olması ve bunun denetlenmesinin çok güç olması, bilişim suçlarıyla mücadeleyi de kaçınılmaz olarak ülke sınırlarının dışına taşımaktadır.

bilisim-suclariCeza Hukukunun klasikleşmiş kavramlarından olan ancak uygulaması internet sisteminin icadına kadar pek yaygın olmayan “mesafe suçları” kavramı sadece hangi ülke hukukunun eyleme uygulanacağını incelemekteydi. Bugün artık ulusal yasalarla bu soruna çözüm getirmek mümkün olamamaktadır, çünkü klasik ceza hukukunun mesafe suçlarına ilişkin kuralları, sanal alanın sınırsız olanaklarından yararlanılarak işlenen suçların kovuşturulması ve faillerinin yakalanarak cezalandırılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle bu alanda uluslararası iş birliği ve her ülke için geçerli olacak yeknesak kuralların düzenlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu gibi, artık bu tür suçlar için de “sınır aşan suçlar” kavramı kullanılmaktadır.

Bundan yirmi yıl öncesine kadar suçların büyük çoğunluğu yerel ve bölgesel karakterdeydi, sınır aşan suçlar genellikle organize suç örgütleri tarafından işlenen sofistike suçlardı. Ancak son yirmi yıllık süreçte telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi sayesinde pek çok suç, ulus devletlerinin sınırlarını aşmıştır. Suç kavramındaki bu değişimde, suçlu davranışlarındaki ve suç şekillerindeki farklılıklar da önemli etkenlerdir. Dünyadaki küreselleşmeye bağlı olarak, ekonomik ve sınır aşan suçlarda, diğer suçlara göre büyük bir artış görülmektedir. Suç istatistiklerinde de, bilişim suçlarının diğer suçlardan çok daha fazla işlendiği görülmektedir.

Klasik suçlar olarak adlandırabileceğimiz bilişim suçu olmayan ya da bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmeyen suçların etki alanı sınırlıdır. Genellikle temadi eden bazı suçlar hariç, suçun işlenmesiyle sonuçları dar bir alanda görülür ve sona erer. Oysa bilişim suçlarında işlenen suçun, kimi zaman sonuçlarını tahmin edebilmek mümkün değildir. Üstelik bilişim suçu işlenip tamamlandıktan sonra, suçun sonuçlar tamamlanmayabilir. Örneğin bir virüs saldırısında, saldırgan eylemini tamamladıktan sonra, bunun doğurduğu sonuçlar bitmez, Saldırıya konu virüsün, kaç bilgisayara yayıldığı ve ne kadar zarara neden olduğunu tahmin etmek, neredeyse imkansızdır. Çünkü virüsler çok çabuk yayılır ve bir yerde durmayabilir. Virüsün bulaştığı yerler veya bilgisayarlar, başka yerlere veya bilgisayarlarla bağlantıya geçtiklerinde, farkında olmadan virüsü yayarlar. Bu ise, bilişim suçlarını, klasik suçlardan ayıran önemli bir özelliktir ve ciddi bir sorundur.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir