İNTERNETİN TERÖRİZME ETKİSİ - Bölüm 1

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ –ÖZELLİKLE İNTERNETİN- TERÖRİZME ETKİSİ

İnternetin terörizme etkisini anlatıyoruz.

Amerikalı kaşif tarafından 1975 yılında ifade edilen “teröristler çok sayıda insanın kendilerini seyretmesini ve dinlemesini isterler, çok sayıda insanın ölmesini istemezler” saptaması uzun yıllar boyunca kabul görmüş bir gözlem olmuştur. Fakat 11 Eylül 2001’de ABD’nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine yapılan saldırı yukarıda anılan genel kabulü sarsmıştır. Günümüzde terörist örgütlerin mümkün olan en çok sayıda masum insanı öldürebilecek kitle imha silahlarını da kullanabilecekleri yönünde bir anlayış geliştirmiştir.

İşte bu anlayış, terörizmle mücadeleyi bir anda dünya gündemine oturtmuş, bunun sonucunda da terörizmle mücadelenin iki önemli parçasının bunu finanse eden kaynaklarla ve kitle iletişim araçları günümüzde özellikle internet aracılığıyla yayılmasıyla mücadele edilmesi olduğu anlaşılmıştır. Teröristlerin faaliyetlerini devam ettirmeleri için haberleşmenin sağlanması, propaganda yapılması, finansal desteğin sağlanması ve yeni militanların bulunması olmazsa olmaz şartlardır; zira terör örgütleri hayatta kalmanın eylem yapmaya ve militan toplamaya bağlı olduğunu, bunların ise finansal desteğe bağlı olduğunu çok iyi bilmektedirler. Buradan hareketle terör eylemlerinin kitle iletişim araçlarıyla etkileşimi ve terörizmin finansmanı olguları ortaya çıkmıştır. Bunlar ise günümüzde bilişim sistemleri aracılığıyla ve özellikle internette sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Terörizmin en azından geçtiğimiz yüzyıldan bu yana çok iyi bilinen bir fenomen olmasına rağmen 11 Eylül saldırısı ile birden dünya gündeminin merkezine oturmuştur. Oysa Avrupa, ilk olarak Rus devrimcilerinin ülke dışında yaşayan ve özellikle Almanya ve Fransa’da bulunan Rus soylularına karşı gerçekleştirdikleri eylemler esnasında böyle bir deneyim yaşamıştır. Avrupa’daki terörizmin çıkış noktası ise Kuzey İrlanda’dır ve hala kuvvetli bir biçimde devam etmektedir. Korsika’nın özgürlüğü için mücadele eden Fransız teröristler, aynı şekilde Bask ve Katalonya’nın bağımsızlığı için özellikle İspanya’da mücadele eden teröristler, yetmişli yıllarda Almanya’da faaliyet gösteren Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu, İtalya’daki Kızıl Tugaylar Avrupa’da terörist hareketlerin uzun zamandan beri var olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ise 1983’den beri devam eden PKK terör örgütünün faaliyetleri bu fenomenin uzun süreden beri var olduğunu ve dünyanın büyük bir kısmının buna hiç de yabancı olmadığını göstermektedir. Ancak 11 Eylül’den itibaren batı dünyası terörizmin tesiri altındadır ve terörizm yeniden tanımlanmıştır.

Terörizm, tarihin çok eski dönemlerinden beri var olan, yoğunluğu ve kötü etkileri özellikle 1960’lı yıllarla birlikte giderek artan ve 1968 yılından itibaren uluslararası terör eylemlerindeki artış nedeniyle 20. yüzyılda ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda üzerinde en çok durulan sosyal, siyasal ve hukuksal kavramlardan birisi olmuştur. Kökeni Latince titreme, ürperme anlamına gelen “terrere” sözcüğü olan terör, pek çok anlamda kullanılmakla beraber genel olarak politik terör anlamında kullanılmaktadır. Politik terör ise genel olarak bir ülkede bulunan siyasal rejimi yıkmaya ya da zor durumda bırakmaya yönelik şiddet içeren hareketler olarak tanımlanabilir.

Sonuç olarak terörün şiddet unsuru içeren, ideolojik yönü olan, içinde gerçekleştiği toplumu korkutmayı ve sindirmeyi hedeflemenin yanı sıra siyasi iktidarın gücünü zayıflatmayı ya da tamamen ortadan kaldırmayı, sosyal yapıya zarar vermeyi ve hedef aldığı toplum içinde karşıt kutupların oluşmasını, hatta alınan önlemler karşısında devlet ile halkı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir yapı ve örgütlenme biçimi olarak tanımlanması mümkündür. Dolayısıyla terör kısaca politik, ideolojik ya da dinsel hedeflere ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilen planlı şiddet hareketleridir.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İçerik Editörü (SEO) Uzmanı:
Eren CİN

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir