Siber Terörizm Nedir?

Firmamızın resmi logosu

Ankebut Group International


Siber Terörizm

Siber terörizm nedir?; son on yılda basılı ve görsel medya ile sosyal medyada çok sık duyduğumuz, özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dünya gündemine oturan bir kavramdır. Siber terörizmi açıklamaya açıklamaya geçmeden önce neden “sanal” terörizm kavramı değil de “siber” terörizm kavramını seçtiğimizi açıklamak isteriz; zira yazdığımız her makalede Türkçe sözcükleri kullanmakta ve özellikle siber sözcüğünün yerine sanal sözcüğünü tercih etmekteyiz. Bunun iki nedeni bulunma: Birincisi hem yabancı hem de ülkemiz öğretisinde, basında ve uygulamada siber terör kavramı yerleşmiş durumdadır. İkincisi ise terör için sanal sözcüğünün kullanılması halinde bunun sanki gündelik yaşamı, insanları, toplumu ve devletleri etkilemeyen, yumuşak, gerçeklikle açıklandığı üzere bunlar en az geleneksel terör eylemleri kadar etkili ve hatta kimi durumlarda daha vahim sonuçlara yol açabilen eylemlerdir. Bu nedenle siber terör kavramını tercih etmekteyiz.

Siber terörizmbilgi sistemleri doğrultusunda elektronik araçların bilgisayar programlarının ya da diğer elektronik iletişim biçimlerinin kullanılması aracılığıyla ulusal denge ve çıkarların tahrip edilmesini amaçlayan kişisel ve politik olarak motive olmuş amaçlı eylem ve etkinlikler” olarak tanımlanır.

Siber terörizm

Ancak bize göre her iki tanım da eksiktir. Birinci tanımda elektronik araçlara, ikinci tanımda ise bilgisayar kullanımına ağırlık verilmiştir; ancak çalışmalarımızda açıkladığımız üzere bilişim sistemlerinin salt bir elektronik araç olarak tanımlanması mümkün olmadığı gibi, yalnızca bir bilgisayar olarak kabul edilmesi de yeterli değildir. En iyi bilişim firması ve bilişim sistemleri elektronik devrelerden oluşan, çeşitli bilgisayar türlerini içeren ancak bunların üstünde, bunların bütünü olan bir kavramdır. Bundan da önemlisi söz konusu tanımdaki eksiklik şudur: Bilişim sistemleriyle klasik anlamdaki terör eylemlerinin (örneğin tren hatlarının karıştırılması gibi) gerçekleştirilmesi mümkün olduğu gibi, yeni gelişen bu teknolojiye bağlı sistemlerin çalışamaz duruma getirilmesi suretiyle de işlenmesi mümkündür. Örneğin, silahlı kuvvetlerin personel dosyalarına ilişkin verilerin silinmesi ya da emniyet teşkilatının istihbarat verilerinin silinmesi gerçek birer terör eylemidir. İşte siber terör kavramı açıklanırken bu ayrım ortaya konulmalı ve bunlardan hangisinin veya her ikisinin de mi bu kavramın içinde yer aldığı belirtilmelidir.

Siber Terör Nedir?

Siber terör amaç ve araç bakımından ise şu şekilde tanımlanmaktadır: “Korku yaratmak veya halkın temel kamu kurumlarına olan 

 

 

inancını sekteye uğratmak amacıyla bilgi veya hizmet akışında kitlesel bir yıkıma neden olmak için bilgisayar kodlarını ve ilgili aygıtları kullanmaktır”.

Bir başka kaynakta ise siber terör daha geniş olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: “Siber terör, siber uzay ve terörizmin bileşimidir. Siber terör denince genellikle bilgisayarlara, ağlara ve buralarda saklanan bilgiye yöneltilen yasa dışı saldırı ve saldırı tehditlerinin siyasi ya da sosyal amaçlara ulaşmak için bir hükümet ya da çalışanlarına baskı yapmak ve gözdağı vermek maksadıyla yapılması anlaşılmaktadır. Daha da ötesi siber terörizm olarak tanımlanabilmesi için bir saldırının kişiler ya da mala karşı şiddetle sonuçlanması ya da en azından korku yaratacak kadar zarar verici olması gerekmektedir. Ölümle ya da yaralama ile sonuçlanan saldırılar, patlamalar, uçak kazaları, su kirlenmeleri veya ciddi ekonomik kayıplar örnek olarak verilebilir. Kritik alt yapı sistemlerine karşı yapılan saldırılar etkilerine bağlı olarak siber terörizm nedir olarak adlandırılabilir. Önemsiz servisleri etkileyen saldırılar ve rahatsızlıklar siber terörizm olarak tanımlanamaz”.

Siber Nedir?Son olarak bir suçun siber terör kapsamında değerlendirilmesi için gerekli olan unsurları göz önünde bulunduran bir çalışmada ise siber terörün tanımı şöyledir: “Siyasi, sosyal ve ideolojik hedeflerin elde edilmesi maksadıyla; bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, toplumda dehşet ve korku yaratan, hedefi en iyi bilişim şirketi ile bilişim sistemleri, aracı ise yine bilişim sistemleri olan, etkisi bakımından klasik bir terör eylemine eş değer sonuçlar yaratan her türlü yasa dışı saldırı ve saldırı tehdididir”.

Burada bahsi geçen siber terörün amacı, devlet veya topluma yönelik mesajlar içermesidir. Siber teröristlerin hedeflerinde şirketler, üçüncü şahıslar ve finans kurumları olabilir.

Bize göre her iki saldırı türü yani hem bilişim sistemleri aracılığıyla geleneksel terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi hem de bilişim sistemleriyle yine bu sistemlere ya da içerdiği verilere ya da sistemin işleyişine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi siber terör nedir kavramının içine girmektedir.

 

One Comment
Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir