Ankebut Group International - Bilişim Haberleşme Araçları

        Ankebut Group

Bilişim Haberleşme Araçları Teknolojideki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri

Boyut olarak küçülen ancak güçlerinden kaybetmeyen silah ve patlayıcıların dışında yine çok küçük olarak üretilen ve her an her yerle iletişim sağlayan uydu telefonları, cep telefonları ve telsizler teröristlerin haberleşme olanaklarını arttırmıştır. Terörist bir eylem açısından bilişim haberleşmesinin sağlanmasını hayati bir önem olarak görmektedir. Böylelikle eylemler planlanmakta, yapılan istihbarat sonucu elde edilen bilgiler paylaşılmakta, eylem zamanı ve yeri gruplara aktarılmakta ve hatta eş zamanlı eylemlerin yapılması sağlanmaktadır. Bilişim iletişimi bu kadar kolay hale gelmesinin bir diğer olumsuz yanı da uluslararası terörizm açısından çok gerekli olan iletişimin çok kolay ve ucuza sağlanmasıdır. Bu sayede dağların arasındaki gizli sığınağında bulunan bir yasa dışı örgüt lideri çok uzaklarda bulunan militanlarına gerekli bilgi ve emirleri verebilmekte, hatta terörist faaliyetleri doğrudan yönetebilmektedir.

Ayrıca bilişim haberleşme araçlarının ve buna bağlı geliştirilen donanımların yardımı ile güvenlik kuvvetlerinin telsiz haberleşmelerine girilebilmekte ve onların hareket, zaman ve yöntemleri de öğrenilebilmektedir. Bu bireysel haberleşme olanakları teröristlerin yakalanmasını ve hızla yargı önüne çıkartılmasını büyük ölçüde zorlaştırmakta, bundan cesaret alan bireylerin şiddete yönelmesi ve yönlendirilmesi kolaylaşmaktadır.

Bilişim Sistemlerindeki Gelişmelerin Terörizm Üzerindeki Etkileri

Bilişim sistemleri ve veri iletim ağları, son yirmi yıl içerisinde giderek artan bir yoğunlukla insan yaşamına girerek, gelişmiş toplumların bilgi üretimi ve iletimi açısından yaşamsal damarını oluşturmaktadır. Günümüzde bilgiye sahip olmanın en büyük güç olduğu düşünüldüğünde bunların önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tüm yeni teknolojik buluşlarda olduğu gibi, bilişim sistemlerinin ve veri iletim ağlarının yaygınlaşmasıyla beraber kötüye kullanımların ortaya çıkması ve giderek artması kaçınılmaz bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle “bilişim suçları” olarak adlandırılan yeni suç tipleri ortaya çıktığı gibi terörist faaliyetleri gibi eskiden beri var olan suçların da bu yeni teknolojinin yoğun bir biçimde kullanılarak işlenmesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Bilişim devriminde önceki iletişim devrimi sırasında, iletişim teknolojisi alanındaki gelişmeler grup ya da kişilerin sahip oldukları gücü merkezileştirmişken, bugün yaşanan bilişim çağında merkezi kontrol olanaksız hale gelmiştir. Bu bireyin ve toplumun demokratikleşmesi ve özgürleşmesi adına gayet olumlu bir gelişme olmakla beraber, sınırsız özgürlük ve her isteyenin her istediği bilgiye ulaşabilmesi özgürlüğü, kötü niteli bazı kişilerin bireye ve topluma zarar verebilecek bilgilere ya da diğer konularda işlediğimiz başlıklardan inceleyebilirsiniz.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir