Uluslararası Bilişim Yasaları

ankebut-group-international

Ankebut Group International


Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Yasası

en iyi bilisim firmalari

ABD’de elektronik haberleşmenin gizliliğini ihlal eden eylemlerin bilişim sistemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması sonucu büyük oranda artış göstermesi nedeniyle 1968 tarihli Amerikan İletişim Yasası’nda, 1986 tarihinde Elektronik Haberleşmenin Gizliliği Yasası ile önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bu düzenlemeyle temel olarak; elektronik posta, sesli posta ve uzaktan kumandalı sistemler yoluyla yapılan iletişimin korunması amaçlanmaktadır. Yasa ayrıca, bu tür sistemlerin servis hizmetini sağlayan birimlere, abonelerine ait haberleşmenin içeriğini, haberleşme sahibinin izni olmaksızın açıklamamak ve başkalarına vermemek sorumluluğunu da yüklenmektedir.

İnternette Kumarın Önlenmesi Yasası

A.B.D.’de bir ilk gerçekleştirilmiş ve 23 Temmuz 1997 tarihli “İnternet’te Kumarın Önlenmesi Yasası” çıkartılmıştır. Bu yasa ile A.B.D. sınırları içerisinde, kumar oynamanın yasal sayıldığı Las Vegas ve Atlantic City gibi belirli alanların dışında, yasaklanmış bulunan çeşitli şans ve kumar oyunlarının internet siteleri aracılığıyla herkes için erişebilir kılınması önlemek istenmiş ve bunu yapanlara yaptırımlar getirilmiştir. Bu yasaya göre internet aracılığıyla kumar oynatanlara iki yıla kadar hapis cezası ve 10.000 Amerikan Dolarına kadar para cezası verilmesi öngörülmüştür.

Kimlik Hırsızlığı Yasası

A.B.D.’de geliştirilen ve uygulamaya konulan bilişim sistemleri sayesinde bugün tek bir sosyal güvenlik numarasıyla kişilerin her türlü kimlik bilgisine ulaşılabilmektedir. Ayrıca dünyanın pek çok yerinde oluğu gibi bu tür bir kimlik bilgisine ulaşılması suç faillerinin rahatça kimlik bilgisine ulaşılan kişinin banka hesaplarına ve kredi kartlarına ulaşabilmelerini de sağlamaktadır, bunun yanı sıra bu bilgilere ulaşılması suçun mağdurları açısından da onarılması güç zararlar doğurabilmektedir.

İşte Amerikan Temel Yasası’nın 1028. maddesinde 1998 yılında yapışan değişiklikle, kimlik bilgilerine hukuka aykırı olarak ulaşılması, bu bilgilerin hukuka aykırı amaçlar için kullanılması ve kullandırılması, evrak üzerinde olsun veya olmasın bilişim alanında işlenen her türlü sahtekarlık eylemi suç haline getirilmiştir.

Terörizmle Mücadele Yasası

bilisim-sucu

A.B.D.’de 11.9.2001 tarihinde gerçekleştirilen ve yüzyılın terör eylemi olarak nitelendirilen saldırılar neticesinde A.B.D. yönetimi ilk kez ülkesinde yüz yüze geldiği terör olgusuna karşı yasal tedbirler almak istemiş ve bu nedenle Amerikan Kongresi tarafından 26.11.2001 tarihinde yeni bir terörizmle mücadele yasası kabul edilmiştir. Bu yasa ile terörizme karşı önlem alınması ve faillerin suç işlemeden yakalanıp cezalandırılması için çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bilişim suçları açısından bu konuda değinilmesi gereken iki önemli değişiklik yapılmıştır.

Bu yasa ile Amerikan Temel Yasasının 1028. maddesine daha önce eklenen “Bilgisayar Sahtekarlığı ve Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Yasası” değiştirilerek yaptırımlar daha ağır hale getirilmiş ve uluslararası hukukta Amerikan çıkarları aleyhinde bu suçun işlenmesi halinde Amerikan mahkemelerinin yargısal yetkisi düzenlenmiştir.

Söz konusu yasanın getirdiği diğer bir önemli yenilik ise “sanal terörizm suçu” tiğinin bu düzenleme ile oluşturulmasıdır. Buna göre özellikle bazı güvenlik hizmeti veren kamu kurumlarının bilişim sistemlerine hukuka aykırı erişimler ve bu sistemlerde bulunan verilere yönelik saldırılar sanal terörizm suçu haline getirilmiştir.

Ancak bu yasa, 11 Eylül saldırılarında bilişim sistemlerinin işlevinin ve yardımının açıkça ortaya çıkmamasına rağmen veri iletişimi üzerine bu denli ağır ve kısıtlayıcı düzenlemeler getirdiği için eleştirilmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir