Çocuk Pornografisinin Önlenmesi Yasası

ankebut-group-international

Ankebut Group International


cocuk-pornografi-yasasiABD’de çocuk pornografisi konusunda yapılan bir başka yasal düzenlemede 30.9.1996 tarihinde çıkarılan çocuk pornografisinin önlenmesi yasası (Child Pornografy Prevention Act)’dır. Bu yasa ile Amerikan Temel Yasası’nın 18. bölümünün 2256. maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak, çocukların görüntülendiği pornografik yayın ve materyallerin elde bulundurulması, internet üzerinde ticaretinin yapılması veya internette yayınlanması yasaklanmıştır. Özellikle 2256 (8) B ve 2256 (8) D maddeleriyle tanımlamalar yapılarak çocuk pornografisiyle neyin tanımlandığı ve bunun için hangi eylemlerin girdiği belirtilmiştir.

uluslararasi-bilisim-sucu

İletişim Ahlak Yasası’nda olduğu gibi bu yasada sivil toplum tarafından çok geniş ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir düzenleme olduğu gerekçesiyle dava konusu edilmiştir. Bu davada öncelikle bakan California eyalet mahkemesi hükümetin görüşünü yerinde bulmuş, bu yasanın özgürlükleri kısıtlamadığını belirterek davayı reddetmiştir. Dava bunu üzerine istinaf mahkemesine götürülmüş ve bu mahkeme yargılama konusu yasanın çok geniş ve sınırları sınırların belirsiz olduğunu belirterek eyalet mahkemesinin kararını bozmuştur. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine uyuşmazlık Birleşik Devletler Savcısı John D. Ashcroft v. ifade özgürlüğü koalisyonu (Free Speech Coalition) davası olarak Yüksek Mahkemeye taşınmıştır. Amerikan Yüksek Mahkemesi verdiği kararla, 2256 (8) B ve 2256 (8) D maddelerinde yer alan yasakları çok geniş bulmuş ve bu nedenle Anayasa’ya aykırı olduklarını belirtmiştir. Böylelikle istinaf mahkemesinin de kararı onaylanmıştır.

Bu yasa aynı yıl yapılan bir ek ile ‘’bilgisayarlar yoluyla oluşturulan çocuk pornografisi görüntülerinin’’ de aynı şekilde ve amaçlarla kullanılması suç haline getirilmiştir. Böylece çocuk pornografisine ilişkin materyali elinde bulunduran yada bunu ticaretini yapan kişilerin elindeki görüntülerin gerçek olmadığı savıyla yaptırımdan kurtulması önlenmek istenmiştir.

Çocukların Online Yayınlardan Korunma Yasası

cocuk-pornografi-yasasi2Bu ülkede çocuk pornografisi konusunda yapılan bir başka düzenlemede çocukların pornografik ve müstehcen yayınlardan korunması amacıyla 1998 yılında çıkarılan ‘’Çocukların Online Yayınlardan Korunması Yasası’’ (Child Online Prevention Act)’dır. Bu yasa ile normalde ilişkinlerin erişimine açık olan pornografik içerikli sitelere çocukların erişiminin kolaylaştırılması suç haline getirilmiştir. Bu yasa ile bu tür eylemleri gerçekleştirenler için 2 yıla kadar hapis cezası ile 150 bin Amerikan Dolarına kadar para cezası ön görülmüştür.

Liberal görüşlü sivil toplum örgütü olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve diğer on yedi sivil toplum örgütünün açtığı bir başka davada Doğu Pennslyvania Eyalet Mahkemesi 22 haziran 2000 tarihinde verdiği kararda, söz konusu yasanın Amerikan Temel Yasasının 1. ekinde teminat altına alınan düşünce ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle bu yasanın temel yasaya aykırı olduğuna karar vererek bu yasayı iptal etmiştir. Dava bunun üzerine istinaf mahkemesine götürülmüş ve bu karar istinaf mahkemesi tarafından da onanmıştır. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine uyuşmazlık Birleşik Devletler Savcısı John D. Ashcroft v. Amerikan Temel Özgürlükler Birliği (American Civil Liberties Union- ACLU) davası olarak Yüksek Mahkemeye taşınmıştır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir