Ulusal Hukuklarda Bilişim Suçları Bölüm 2

ankebut-group-international

Ankebut Group International

 


Ayrıca ABD’nin bu konudaki bir diğer özelliği de Avrupa Konseyi üyesi olmamasına rağmen, Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’ni imzalamış ve usulüne uygun olarak onaylayarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne depo etmiş olmasıdır. Böylelikle Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nde yer alan yetki ve yükümlülükler ABD açısından yürürlüğe girmiştir.Bilisim suclari

ABD’de federal düzeyde ve eyalet düzeyinde bilişim suçları ve soruşturması ile ilgili pek çok düzenleme yapılmıştır. Bu ülkenin özel konumu ve genellikle diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların düzenlemelerine öncülük etmesi nedeniyle önemli olan yasalardan, federal düzeyde yapılan ve bu nedenle bütün ülke çapında uygulaması olan düzenlemelere örnek olarak şunlar verilebilir:

  1. Bilgisayar Sahtekarlığı ve Bilgisayarların Kötüye Kullanılması Yasası

Bilişim alanındaki bazı ihlalleri suç tipi haline getiren, 1984 tarihli, Amerikan Temel Yasasının 18. bölümünün 1030. maddesinin değiştirilmesi yoluyla yapılan “bilgisayar sahtekarlığı ve bilgisayarların kötüye kullanılması yasası(Computer fraud and abuse act) bu alandaki en önemli ve temel düzenlemedir. Bu yasada 1988, 1989, 1990 ve 1994 yıllarında olmak üzere dört defa değişiklik yapılmıştır.

İnternet
sanal ağ, sosyal ağ veya sanal ortam yada sosyal ortama verilen genel isimdir.

Bu yasa ile özellikle yasanın yapıldığı tarihlerde kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların bilgisayarlarına karşı yapılan korsanlık eylemleri önlemek istenmiştir. Bununla korumalı bir bilgisayara hukuka aykırı olarak erişim ve bilgisayar verilerinin tahrip edilmesi ve değiştirilmesi eylemleri suç haline getirilmiştir. Ayrıca ABD mahkemeleri uygulamalarında web sitelerine yetkisiz erişiminin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtilmektedir.

    

 

b.İletişim Ahlak Yasası

Bu ülkede yapılan diğer bir önemli düzenleme ise 8.2.1996 tarihinde yürürlüğe giren “İletişim Ahlak Yasası” (Communications Decency Act) ‘dır. Bu yasa ile çocukların kendileri için zararlı olabilecek içeriye ulaşmalarının önlenmesi amacıyla internet üzerinden yapılan yayınlara sınırlamalar getirilmek istenmiştir. Bu yasa ile bu tür yayınları yapanlar için iki yıla kadar hapis cezası ile 250.000 Amerikan doları’na kadar para cezası öngörülmüştür.

Ancak bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bunun, internetin küresel yapısı ile uyum göstermeyen antidemokratik düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle eleştiriye uğramış ve birçok sivil toplum örgütünce aleyhinde kampanyalar yapılmıştır. Sonuçta bu sivil toplum örgütlerinin önderliğinde açılan bir davada Philadelphia Eyalet Mahkemesi, söz konusu yasanın Amerikan Temel Yasasının birinci ekinde teminat altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal edebilecek düzenlemeler içerdiği ve internete giren çok sayıda kişinin çok az bir kısmının karşılaşabilecekleri bazı istenmeyen görüntüler nedeniyle tüm interneti denetlemenin yerinde olmayan bir uygulama olduğu görüşünde olduğu için bu yasayı iptal etmiştir. Bu aşamadan sonra hükümet bu kararı hatalı bularak davayı temyiz etmiş ve uyuşmazlığı Yüksek Mahkeme (Suprime Court) önüne taşımıştır ve bu yargılamaya Birleşik Devletler Savcısı Janet Reno v. Amerikan temel özgürlükler Birliği (American Civil Liberties Union – ACLU) davası adıyla bakmıştır. Yüksek Mahkemede verdiği kararla Philadelphia Eyalet Mahkemesi’nin kararını onamıştır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir