Ulusal Hukuklarda Bilişim Suçları

ankebut-group-international

Ankebut Group International

 


1.Genel Olarak

Web tasarım

Bilişim suçları, sınır aşan yapısı itibariyle hemen hemen bütün ülkeler tarafından hukuksal düzenleme konusu yapılmıştır. Bu düzenlemeler incelendiğinde ülkelerin düzenlemelerinin büyük çoğunluğunda bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık, hırsızlık, verilere zarar verme, sabotaj, verilerde sahtekarlık, sistemi yetkisiz girme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması gibi eylemlerin suç olarak düzenlendiği görülmektedir.

Aşağıda bu alanda başı çeken ve dolayısıyla hukuksal düzenlemelere yer veren bazı ülkelerin bilişim suçları alanındaki düzenlemelerine örnekseme yoluyla yer vereceğiz.

2. ABD Hukukunda Bilişim Suçları

 

Siber Nedir?

Bu ülke, hem bilgisayarın bulunduğu ve buna ilişkin en önemli teknolojik araştırmalarının yapıldığı ve gelişmelerin ortaya çıktığı hem de bilgisayarların bir ağ şeklinde birbirine bağlanmasının sağlandığı internetin ilk olarak geliştirildiği ve yaygınlaştığı yerdir. Bunlara bağlı olarak da bu ülke, çok sayıda bireysel ve kurumsal kullanıcıyı barındırması sebebiyle bilişim suçlarının ilk ortaya çıktığı ve bu suçların düzenlenmesine de ilk olarak ihtiyaç duyulan ve bunun gerçekleştirilmiş olduğu yerdir.

Günümüzde ise bilişim sistemleri ve internet, Amerikan tarzı yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Milyonlarca ABD vatandaşı her gün e-posta göndermek / almak, internette gezinti yapmak, veri tabanları oluşturmak ve sayısız diğer aktivitelerde bulunmak suretiyle günlük yaşamlarının önemli bir kısımlarını bilgisayar başında ve internette geçirmektedirler.

Buna bağlı olarak, ABD’de bilişim ağları ülke ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir. Bugün için dev şirketler haline gelen Microsoft, Apple, IBM,  Google, Yahoo, E-Bay ve Amazon gibi şirketlerin hepsi bilişim şirketleri olup bunlar ABD menşeilidirler. ABD’de ekonomik istikrarın korunmasının bir parçası olarak bu şirketlerin üzerinde oturduğu bilişim sistemlerinin ve internetin kullanılmasında güvenli bir ortamın oluşturulması gerekmektedir.  Elektronik ticaretin ya da bilişim sistemi kullanan herhangi bir şirketin başarısı ve devamlılığı için, bilişim sistemlerini kullanan herkese, sistemin güvenliği olduğu kanısını vermek gerekmektedir. Buysa, bilişim suçlarıyla ciddi ve geniş boyutlu bir mücadeleyi ve bilişim sistemlerinin teknik güvenliğini sağlamayı gerektirmektedir.

beyaz-yaka-sucu

ABD’nin kendine has demokrasi ve özgürlükler anlayışı nedeniyle bu ülkede bilişim suçu tiplerinin belirlenmesi, cezalandırılması ve önlenmesi amacıyla yapılan hukuki düzenlemeler farklı sorunların oluşmasına yol açmıştır. Bu konuda yapılan düzenlemelerin ve yeni suç tipleri yaratılmasının gerek anayasal, gerekse evrensel hukuk temelinde bazı hürriyetlerin özüne dokunması tehlikesinin belirmesi, söz konusu sorunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, ABD’de bilişim suçlarıyla mücadele için ya da bu suçların önlenmesi için yapılan her türlü hukuki düzenlemeye karşı bir sivil toplum hareketi de doğmaktadır. Bu hareketler sivil toplum örgütleri tarafından yönlendirilmekte, şartlar olgunlaştığında yine bu örgütler tarafından açılan davalarda bir kısım düzenlemeler bir süre sonra Federal Mahkeme tarafından iptal edilebilmekte, Bu da bazı eylemleri yaptırımsız bırakabilmektedir. Bunun sonucu olarak da bilişim suçları ile ilgili bazı alanlarda hukuksal boşluklar ortaya çıkabilmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir