BİLİŞİM SUÇLARINDA SUÇUN İŞLENDİĞİ YERİN TESPİTİ

ankebut-group-international

Ankebut Group International


TCK’nın 11. ve 12. maddesi gereğince yurt dışında işlenen suçlarla ilgili olarak Türkiye’de kovuşturma yapılabilmesi için (diğer şartların yanında) şüphelinin Türkiye’de bulunması ve suç için yasada öngörülen cezanın alt sınırının 1 yıl veya üzerinde olması şartları birlikte mevcut olmalıdır.

Ancak yabancı bir devletten IP bilgilerinin veya trafik kayıtlarının teminine ilişkin adli yardımlaşma talebinde bulunurken çoğu zaman başlangıçta suçun Türkiye içinde mi dışında mı işlendiği belli değildir. Adli yardımlaşma sonucu elde edilen bilgilerin şüphelinin yurtdışında olduğu anlaşılıyorsa kovuşturma aşamasına geçilme imkanı bulunmamakta bu da sonuca ulaşmayacak bir soruştrurma için adli yardımlaşma talebinde bulunma anlamına gelmektedir.

Adli Makamlarca Doğrudan IP Bilgisi ve Trafik Verisi Temin Edilebilecek Durumlar

Facebook, Twitter vb. yer sağlayıcı firmalar kural olarak adli makamların kendilerinden talep ettikleri IP bilgisi, trafik verisi veya içeriğe ilişkin bilgileri vermemekte bunun adli yardımlaşma yoluyla firma merkezinin bulunduğu devlet yapılacak bir talepte elde edebileceğini belirtmektedir.

Bilisim suclari

Bu kuralın istisnalarından biri Hotmail, Windoswslive, MSN gibi Microsoft firmasına ait bütün internet firmalarının soruşturma veya kovuşturma aşamasından adli makamlar tarafından doğrudan Türkiye’deki temsilciliğine başvurulduğunda IP bilgilerini ve diğer trafik bilgilerini vermesidir. Fakat içeriğin tespitine ilişkin taleplerin ABD adli makamlarına gönderilecek adli yardımlaşma talebi yoluyla istenmesi grektiğini belirtmektedirler.

Buna diğer bir istisna olarak da Faceebok’un belli şartlarda IP veya trafik bilgisini doğrudan vermesi gösterilebilir. Facebook; intihara teşebbüs, öldürmeye teşebbüs, kayıp bir şahsın blunması veya çocukların cinsel istismarı suçlarını acil husus kabul ederek soruşturma makamları tarafından doğrudan talepte bulunulduğunda IP veya trafik bilgilerini tespit etmektedir.

Spam

Bilişim Suçlarında 7/24 Kapsamında Uluslararası İstinabe

Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi 35. maddesinde taraf devletlerden her birine 7 gün 24 saat hizmet verebilen irtibat noktalarının kurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

35. maddenin 4. fıkrasında ise irtibat noktalarının adli yardımlaşma ve iadede sorumlu merciler olması veya onların bir parçası olması gerektiği belirtildikten sonra eğer anılan durum yoksa irtibat noktasının bahsi geçen mercilerle hızlı şekilde koordinasyon saülayacak durumda olması gerektiği belirtilmiştir.

Türkiye için 7/24 irtibat noktasının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olması yönünde Avrupa Konseyi’ne beyanda bulunulması kararlaştırılmıştır. Ancak adli yardımlaşma konusunda merkezi makam olan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün de anılan Başkanlık ile birlikte 7/24 irtibat noktası olması yönünde girişimlerde bulunulmaktadır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir