Avrupa Birliği’nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

ankebut-group-international

Ankebut Group International


İnternet

Bilişim suçlarının 1990’lı yıllardan itibaren hızla artması Avrupa Birliği’nin de hemen dikkatini çekmiş ve bu konu ilk olarak 1996 yılında Avrupa Birliği’nin gündemine girmiştir. 26 – 27 Eylül 1996’da Adalet Bakanları Gayri Resmi Toplantısı’nda insan ticareti ve çocukların cinsel istismarı konularına değinilmiş ve yine aynı yılın 20 Aralık tarihinde yapılan Konsey ve Eğitim Bakanları Toplantısı deklarasyonunda sübyancılık ve çocukların korunması konusu özel olarak işlenmiştir.

Bu gelişmeleri son olarak Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin “Çocukların İnternette Korunması Programına” ilişkin görüşünün bir program haline getirilmesi ve 28 Şubat 2001’de Brüksel’de açıklanması oluşturmuştur. Programda, Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nde öne çıkan çocukların nesne olarak pornografik içerikte kullanılmasının önüne geçilmesi kaygısından çok çocukların internetteki şiddet, alkol reklamı ve pornografik içerikten korunması kaygısı öne çıkmış ve bunlara ilişkin önlemler eylem planına dahil edilmiştir. Bu program geliştirilerek “Güvenli İnternet İçin Eylem Planı” adıyla aynı komite tarafından yenilenmekte ve Avrupa Birliği’nin resmi web sitesinde yayınlanmaktadır.

en iyi bilisim firmalari

Bunların yanı sıra Avrupa Birliği, “Bilgi Sistemlerine Yönelik Saldırılar Hakkında Avrupa Birliği Konsey Çerçeve Kararı Teklifi”ni üyelerine bildirmiştir. Bu teklifte Avrupa Birliği’nin amacı; bilişim sistemlerine yönelik saldırılar karşısında ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek, mevzuat ve uygulamada uyumu sağlamaktır.  Bu çerçeve kararın uygulama maddesine göre üye ülkeler 31.12.2003 tarihine kadar mevzuatlarını çerçeve kararına uyumlu hale getirmişler ve 31.12.2004 tarihinde ilgili komisyon konuyla ilgili bir rapor yayımlamıştır.

Diğer Ulusal üstü Kuruluşlarca Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Yukarıda anılan iki uluslararası kuruluş dışında Birleşmiş Milletler, G8 Örgütü ve O.E.C.D. tarafından bilişim suçları alanında çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu konuda çalışma grupları oluşturularak bir kısım eylemleri bilişim suçu olarak düzenleyen belgeler üretilmiştir. Bunlara örnek olarak Birleşmiş Milletler’in “7. ve 8. Suçtan Korunma ve Suçluların Rehabilitasyonu Kongreleri” ve bu kongreler sonrasında yayınlanan eylem planları; G8 Örgütü’nün, liderler ve bakanlar bazında yaptığı toplantılar sonunda yayımladığı bildiriler, O.E.C.D.’nin 1983 yılında başlattığı çalışmalar neticesinde 1986 yılında yayımladığı “Bilgisayarlarla İlgili Suçlar: Analiz ve Hukuk Politikası” raporu gösterilebilir.

virüs

Ayrıca burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Aralık 1991 tarihinde aldığı bilişim suçu, sanal terörizm ve sanal savaş ile ilgili karara değinilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 53/70 sayılı “Uluslararası Güvenlik Bağlamında İletişim ve Bilgi Alanındaki Gelişmeler Kararı” ile kendisine üye olan devletleri; “bilişim güvenliğinin sorunları, bilişim güvenliği ile ilgili temel kavramların tanımı ve dünya çapında bilişim ve iletişim sistemlerini güçlendirecek, sanal terörizm ve bilişim suçlarıyla mücadeleye yardım edecek” gelişmekte olan uluslararası ilkelerin önerilebilirliğine dair görüş ve değerlendirmeleri konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni bilgilendirmeye davet etmiştir.

Bu kuruluşların bilişim suçlarıyla mücadele için yaptıkları uluslararası iş birliğini gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları halen devam etmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir