ULUSLARARASI HUKUKTA BİLİŞİM SUÇLARI

ankebut-group-internationalAnkebut Group International


bilişim suçu

Avrupa Konseyi, öncelikle 1970’li yıllarda elektronik bilgi bankalarında işlenen veriler nedeniyle bireylerin özel hayatının korunmasına yönelik bir dizi çalışma başlatmış ve bu konuda iki tavsiye kararı almıştır. Bu kararlar Almanya, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Norveç 1970’li yılların sonunda özel hukuk mevzuatında dahil edilmişlerdir.

Haberleşme sistemlerinde meydana gelen gelişmeler neticesinde veri iletiminin çok çeşitli yollarla ve çok hızlı şekilde yapılabilir hale gelmesi, kişisel verilerin saklanması ve hukuka aykırı müdahalelere karşı korunması açısından, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin bu konuya ilişkin düzenlemelerini yetersiz hale getirmiştir, bu nedenle “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması”na ilişkin 108 sayılı sözleşme 28.1.1981 tarihinde ülkelerin imzasına sunulmuş ve bu sözleşme aynı tarihte diğer üye ülkelerle birlikte Türkiye tarafından da imzalanmıştır.

Bilişim suçları hukuku

Bilişim suçlarıyla ilgili düzenleme yapma gerekliliği ise 1980’li yıllardan itibaren hissedilmiş ve bu konuda harekete geçilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından, O.E.C.D.’nin 1986 tarihli bilişim suçlarıyla ilgili raporu refarans alınarak burada belirlenen ihlallerin üye ülkelerde suç tipi olarak kabul edilmesi benimsenmiş ve ayrıca ceza hukukuna ve bilişim suçlarına ilişkin bazı ilkelere ve O.E.C.D.’nin raporunda belirtilmeyen ihlallere de dikkat çekilmiştir. Avrupa Konseyi’nin böyle bir çalışma başlatmasındaki amacı, ceza yasaları ile düzenlenmesi gerekli olan eylemlerin ne olduğunu açık bir şekilde belirlemek; özgürlük ve güvenlik kavramları arasındaki uyuşmazlığın nasıl aşılacağı konusunda üye ülkelere yol göstermektir. Bu konuda Avrupa Konseyi’nce yapıla ilk ciddi çalışma 1985 yılında bilişim suçlarına ilişkin çalışmalar yapmak üzere bir uzmanlar komitesinin kurulmasıdır.

Bu komite 1985-1989 yılları arasında çalışmalarını sürdürmüş ve bilişim suçlarına ilişkin olarak ortaya çıkan hukuksal sorunlara getirdikleri çözüm önerlerini bir raporla yayımlamıştır. Bunu takiben söz konusu komite, Avrupa Suç Sorunları Komitesi ile birlikte Avrupa Konseyi’nin 13 Eylül 1989 tarihinde kabul edilen R (98) 9 NO.lu Tavsiye Kararı’nı sunduğu rapora esas alarak hazırlamıştır. Bundan sonra Avrupa Konseyi’nce 1991 yılında bilişim suçlarıyla ilgili olarak ceza muhakemesi alanında ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek üzere ayrı bir uzmanlar komitesi oluşturulmuştur. Bu komite çalışmalarını 1995 yılında bir açıklayıcı raporla birlikte tavsiye kararı tasarısı şeklinde açıklamıştır. Bu tasarı, Avrupa Konseyi’nce R (95) 13 sayılı tavsiye kararı olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmalardan hareketle de Avrupa Konseyi Tarafından “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi” ve “Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Irkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi İçin Avrupa Siber Sözleşmesi’ne Ek Protokol” üretilmiştir.

One Comment
Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir