Avrupa Siber Suç Sözleşmesi

Avrupa konseyi’nin alt çalışma komitelerinden birisi olan Avrupa Suç Sorunları Komitesi(CDPC), CDPC/103/211196 sayılı kararla, Kasım 1996’da siber suçlarla ilgilenecek bir uzmanlar komitesi kurmaya karar vermiştir. 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, uzmanlardan bilişim suçu kapsamına giren konulara ilişkin bağlayıcı özelliğe sahip olacak hukuki bir metin hazırlanmasını talep etmeleri ile de sözleşme gündeme gelmiştir. Nisan 200’de taslak metin internetten yayınlanmış, taslak metin nihai halini ise Haziran 2001’de almıştır. Gözden geçirilmiş ve son haline getirilmiş sözleşme taslağı ve açıklayıcı metin Haziran 2001’deki genel kurulundaki onaylanmak üzere CDPC’ye sunulmuştur. Bunun ardından Sözleşme taslağının metni kabul edilmek ve imzaya açılmak üzere Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulmuştur.

bilisim-sucu

Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 23 Kasım 2001’de Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de imzaya açılmış ve bugüne kadar kırk beşi Avrupa Konseyi Üyesi ve altısı üyesi olmayan ülkelerden olmak üzere toplam elli bir ülke tarafından imzalanmış, onaylanma süreci tamamlanan otuz dokuz devlet açısından ise yürürlüğe girmiş ve bağlayıcılık kazanmıştır. Sözleşmenin ilgili maddelerinde ki prosedür gereğince bundan sonraki aşama, sözleşmenin “genel ilkeler” konumundaki düzenlemelerinin taraf devletler tarafından kendi iç hukuklarına uyarlanmaları ve yürürlüğe konulmalarıdır. Bu sürenin sonu da sözleşmeye göre 30 Haziran 2003 olarak belirlenmiştir. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sözleşme 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme şu an itibariyle yukarıda belirtilen ülkelerden otuz altısı için yürürlüktedir ve bağlayıcıdır.

 

Söz konusu metnin onaylanması ile internet ve diğer bilgisayar ağları aracılığı ile işlenen suçlara yönelik ilk uluslararası sözleşme ortaya çıkmıştır. Bu sözleşmenin bir diğer yanı ise Avrupa Konseyi’ne üye olmalarına rağmen (üçü bilişim alanında çok gelişmiş olan) altı ülkenin de bu sözleşmeyi imzalamaları ve kendi hukuk sistemleri açısından da geçerli olacağı yönünde irade beyanında bulunmalarıdır. Bu sözleşmenin amacı bilişim suçlarıyla mücadele açısından uluslararası işbirliğini daha da pekiştirici bir rol üstlenmektedir.

bilisim-suclari

Avrupa Siber Suç Sözleşmesinin amacı bu sözleşmeyi hazırlayanlar tarafından şu şekilde belirtilmiştir:

“Bu sözleşme bilişim sistemlerinin ağlarının ve verilerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve kullanılabilirliğine yönelen zarar verici eylemleri önlemenin yanı sıra, bu sistem, ağ ve verilerin kötüye kullanılmasını da önlemek üzere, sözleşmede belirtildiği üzere, bu eylemlerin suç olarak tanımlanmasını sağlamak ve bu suçlara karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmek için gerekli yetkileri benimsemek suretiyle, bu eylemlerin gerek ulusal gerekse ulusalüstü düzlemde ortaya çıkartılması, soruşturulması ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak ve hızlı ve güvenilir bir uluslararası işbirliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlemeler öngörmektedir.”

 

Bu sözleşmede dört ana ilke yer almaktadır. Bunlardan ilki, modern suç politikasının ana ilkeleriyle paralel bir “Avrupa siber suç politikasının ana ilkelerinin” ortaya konulmasıdır. Sözleşmenin diğer ana ilkeleri olarak ise: “Sözleşmenin geleceğe yönelik karakteri”, “sözleşmede tanımlanan bilişim suçu tiplerinin kasten işlenmesinin gerektiğinin vurgulanması” ve “sözleşmede tanımlanan bilişim suçu tipleri açısından hukuka aykırılık unsurunun belirtilmesi” gösterilmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir