BİLİŞİM SUÇLARININ ULUSLARARASI BOYUTU - Bölüm 6

ankebut-group-international

Ankebut Group International


bilisim-sucu

Geçtiğimiz makalemizde anlattığımız durum bilişim suçları normatif açıdan olmasa da algılanma açısından uluslararası bir suç olma niteliğine kavuştuğunu göstermektedir. Bu suçların normatif anlamda da uluslararası suçlar olmasının önündeki en büyük engel ise (ki bu olumlu bir durumdur), pek çok ülkenin bu eylemleri kendi iç hukuklarında suç olarak düzenlenmeleri ve bunlarla mücadele ederek, failleri ortaya çıkartıldığında yargılamaları ve sonucunda cezalandırımalarıdır.

Ancak özellikle ayrılıkçı eylemlere ilişkin propagandaların internette yapılması halinde, uluslararası iş birliği ya işlememekte ya da işlermiş gibi gösterilip sonuçsuz bırakılmaktadır. Oysa bu tür yayınlarla mücadelede uluslararası iş birliği ise bazı devletler tarafından, bu tür eylemlerin suç olarak görülmemesi veya ulusal politikalarına aykırı olmaması ve hatta çıkarlarına uygun olması nedeniyle sağlanamamaktadır.

Sonuç olarak, bilişim suçlarının uluslararası ceza hukukunun bir parçası olduğu, bu suçların ve bunlarla etkin bir şekilde mücadelenin uluslararası boyutuyla düşünülmeksizin algılanamayacağı günümüzde artık iyice anlaşılmaktadır. Bilişim suçlarıyla mücadelede uluslararası hukuksal düzenlemelerin ve araçların oluşturulması ve uygulanması,bu suçlara karşı etkin bir eylem için son derece önemlidir. Nitekim bu suçlarla mücadelenin esasının küresel ölçekte mevzuatların uyumlulaştırılmasına bağlı olduğu görülmektedir.

Bilişim suçlarıyla mücadele için uluslararası işbirliğinin birbirine bağlı iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, bu suçların faillerinin kolluk kuvvetlerince tespiti ve yakalanması açısından ulusal kolluk kuvvetlerinin işbirliği içinde çalışmalarının gerekliliğidir. Söz konusu mücadelenin ikinci yönü ise, bilişim suçu işleyen faillerin cezalandırabilmesi için hem kovuşturma esnasında kolaylık sağlamak için birbiriyle uyumlu ceza muhakemesi tedbirlerinin kabul edilmesi hem de maddi ceza hukukunda genel olarak kabul edilen bilişim suçu tiplerinin düzenlenmesi ve böylece ‘’serbest suç işleme bölgelerinin’’ ortaya çıkmasının önlenmesidir. Kısacası tüm dünyayı bir ağ şeklinde saran bilişim sistemlerinin çıkardığı sorunların giderilmesi için bulunacak çözümler de dünya çapında olmalıdır.

Spam

Bu gereklilikleri ve zorunlulukları dikkate alan çeşitli uluslararası kurumlar kendi bünyelerinde, üye ülkelerin uymasını sağlamak için çeşitli kurallar oluşturmuşlardır. bilişim suçlarıyla yeterli mücadeleyi yapabilmek için Birleşmiş Milletler, avrupa birliği, G8 ülkeleri ve O.E.C.D. gibi kuruluşların yaptığı düzenlemeler örnek olarak verilebilir. ,bunlardan özellikle Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu düzenlemeler ülkemizi de yakından ilgilendirdiği için aşağıda incelenmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir