Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Adli Yardımlaşma Bölüm-2

Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Adli Yardımlaşma Bölüm-2

Bilisim suclari

Madde 29 – Saklanan bilgisayar verilerinin korunmasının kolaylaştırılması.

Sözleşmenin 29. Maddesinde taraflardan biri, diğer tarafın ülkesinde yer alan bilgisayar verileri ile ilgili olarak adli yardımlaşma talebinde bulunmayı planlıyorsa anılan taraftan söz konusu verilerin muhafaza edilmesini isteyebileceği belirtilmiştir.

Madde 30 – Korunan trafik verilerinin açıklanması işleminin kolaylaştırılması.

Sözleşmenin 30. maddesine göre, 29. madde gereğince kayıt muhafaza talebi yapıldığında talep edilen devlet eğer talep konusu verilerle ilgili olarak başka bir ülkede yer alan bir hizmet sağlayıcının da dahili olduğunu tespit ederse o hizmet sağlayıcının ve verilerin aktarıldığı yolun belirlenmesi için trafik verilerini açıklamalıdır. Yani talep edilen devlet trafik verilerini talep eden devlete verecek onun üçüncü devletteki verilere erişmesini kolaylaştırmalıdır.

Madde 31 – Saklanan bilgisayar verilerine erişilmesine ilişkin adli yardımlaşma.

Sözleşmenin 31. maddesi ile taraf devletlere diğer devletin ulusal sınırları içinde bulunan bilgisayar sisteminde yer alan veya depolanan verileri talep etme hakkı tanınmaktadır.

Madde 32 – saklanan bilgisayar verilerine izinli şekilde ya da bu verilerin halka açık olduğu durumlarda sınır ötesinden erişim sağlanması.

Sözleşmenin 32. maddesi ile taraf devletlere birbirlerinden izin almaksızın birbirlerinin ulusal sınırları içindeki açık bilgisayar verilerine erişimi, saklı bilgisayar verilerin İse ise bilgisayar sistemi üzerinden açıklama yetkisi olan kişinin iznini aldıktan sonra erişebilmesi veya bu bilgileri alabilmesi imkanı getirilmiştir.

Madde 33. Maddesinde tarafların ulusal yasaları uygulanmak kaydıyla, tarafların trafik verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması için birbirlerine yardımcı olacakları belirtilmiştir.

Madde 34 – İçerikle ilgili verilere müdahale edilmesi konusunda yardımlaşma.

Sözleşmenin 33. Maddesinde tarafların ulusal yasaları uygulanmak kaydıyla, özel iletişimlere ilişkin içerik bilgilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması için birbirlerine yardımcı olacakları belirtilmiştir.

Bilişim Suçlarında Trafik Bilgisi / Ip Numarası Teminine Yönelik Adli Yardımlaşma Talepleri

Spam

Bilişim suçlarında şüpheliye ulaşmak için en yaygın kullanılan yöntem, suç işlenirken kullanılan IP numarası tespit edilerek, IP numarasının tahsis edildiği internet abonesi belirlemektir. Nitekim bu suçlarla ilgili yapılan uluslararası adli yardımlaşma taleplerinin büyük çoğunluğu IP numarası veya trafik verisinin ilgili firmadan temin edilmesi talebini içermektedir.

Tespit edilen IP numarasını kullanan abonenin adresi internet kafe, otel veya alışveriş merkezi gibi yerlere çıktığında şüphelinin tespiti oldukça zordur. Çünkü müşterilerine şifreli veya şifresiz olarak kablosuz internet hizmeti sağlayan bu tür yerlerde hangi kullanıcının internete girdiğine ilişkin kayıt tutulmamaktadır. Tespit edilen adres konut çıktığında ise uygulamada konutta yaşayanların ifadesine başvurulmaktadır. Ancak böyle bir durumda kişinin suçu ikrar etmemesi durumunda suçun ispatı için soruşturmanın derinleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca wifi bağlantısı kullandığı için üçüncü kişilerin de o IP’den internete girebildiği veya bir dönem konutta misafir olarak başkalarının da kaldığı yönündeki savunmalar ispat sorununu biraz daha derinleştirmektedirç

Diğer yandan IP numarası kullanılarak tespit edilen adreste sadece internet abonesi yaşasa dahi o kişi ikrarda bulunmadıkça veya diğer delillerle desteklenmedikçe sadece IP numarası esas alınarak o kişi hakkında mahkumiyet hükmü kurulmamaktadır. Suçun kesin şekilde ispatlanabilmesi için adreste arama yapılması, bilgisayar veya bilgisayar özelliği taşıyan tablet, akıllı telefon ve hatta smart tv gibi cihazlar tespit edilip Anayasanın 134. maddesi gereğince bu cihazlarda içerik araması yapılması gerekmektedir. Cihazlar formatlanmışsa veya özel programlar kullanılarak içerik silinmişse aranılan içeriğe ulaşma şansı azalmaktadır. Ayrıca Anayasanın  134. maddesine göre aram yapılırken suç ile uygulanacak tedbir arasındaki dengenin gözetilmesi gerekmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir