BİLİŞİM SUÇLARININ DÜZENLENME YÖNTEMLERİ - 2. Bölüm

ankebut-group-international

Ankebut Group International


Değerlendirme ve Görüşümüz

Bir önceki makalemizde yazdığımız 2. görüşün, uygulamanın da getirdiği gereklilikler nedeniyle uygun çözüm olduğu düşünülmekte ve hem ülkemiz düzenlemelerinde, hem de yabancı ülkeler düzenlemelerinde tercih edildiği görmekteyiz.  Ancak bu mutlaka bilişim suçları ile ilgili düzenlemelerin ayrı suç tipleri olarak düzenlenmesi gerektiği olarak anlaşılmalı, bünyesine uygun olduğu taktirde suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesini suçun nitelikli hali olarak düzenlenmesi de mümkün olmalıdır.

bilisim-sucu

Bilişim Suçlarının Düzenlenmesinde Uygun Olan Yöntemler

Bilişim alanında aktardığımız tartışmalardan sonra yeni düzenlemelerin ve gerektirdiğinde suç normlarını gerekliliğine karar verilince bu kez de bu düzenlemelerin nasıl bir yöntemle yapılması gerektiği konusunda çeşitli görüşler ortaya çıkmış ve ülkeler farklı yöntemler belirlemiştir.

Bilişim alanında gerçekleşen ve yeni bir ihlal türü oluşturan eylemlerin suç tipi haline getirilip sınıflandırılmasında başlıca iki yöntem benimsemektedir. Bunlardan ilki eylemlerin ayrı bir yasa içinde düzenlenmeleridir. Diğer yöntem ise yürürlükteki yasalar içerisinde düzenleme yapılmasıdır. Bu da üç yolla olabilmekte ya bilişim suçları ile ilgili düzenlemeler ilgili oldukları bölüm veya yasa maddelerine eklenmekte ya da düzenlemelerin yapıldığı yasa da ayrı bir bölümün içerisinde ilgili tüm suç tiplerini ihlal ettikleri hukuki değer açısından bir fark yaratmaksızın düzenlemekte ya da her iki yöntem karma biçimde kullanılmaktadır.

beyaz-yaka-sucu

Bilişim Suçları Özel Yasa Yapılması Yöntemiyle Düzenlemesi

Bilişim suçları ayrı bir yasada düzenlemesi ABD, İngiltere ve İrlanda gibi genellikle bir kot halinle ceza yasaları olmayan ülkelere götürülmektedir. Bu ülkelerde yeni ortaya çıkan bu tür suçlar için ayrı bir yasa şeklinde düzenleme yapmak bu ülkelerde geçerli olan Anglo-Amerikan hukuk sistemi açısından da uygun bir çözüm yolu olmaktadır. Bu düzenleme yöntemini uygun gören kişilere göre, tüm bilişim suçları teknik tanımları da yapılarak ayrı bir yasa ile düzenlenmesi en doğru ve en uygun yöntemdir. Bu kişiler Görüşlerine uygun olarak ülkemizdeki düzenlemenin de bu şekilde yapılmasının yerinde bir uygulama olacağını belirtmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir