BİLİŞİM SUÇLARININ DÜZENLENME YÖNTEMLERİ

ankebut-group-international

Ankebut Group Internatinaol


Bilişim Suçları İçin Ayrı Bir Düzenleme Yapılmasının Gerekliliği Tartışması

İnternet

Bilişim suçlarının ortaya çıkması ve bunların ilk örneklerinin gazetelerde haber konusu olmasıyla öncelikle bilgisayarlarla ilgili hukuksal (ceza, idare, ticaret ve medeni hukuk) düzenlemelerin gerekli olup olmadığı tartışılmıştır.

Bu tartışmanın aşılarak bilişim sistemleri aracılığıyla ya da bilişim sistemlerine karşı yapılan ihlallerin hukuksal düzenlemelere konu olmasıyla beraber öncelikle bunların klasik suç tiplerinden farklı olup olmadıkları konusunda tartışmalar çıkmıştır. Buna göre, mevcut suç tiplerinin bu tür ihlalleri de kapsar nitelikte oldukları, bu nedenle yeni düzenleme yapılmasının gereksiz olduğu; buna karşıt olarak bu tür ihlallerin yeni suç tipleri oldukları, bu nedenle de yeni ceza hukuku normları yapılarak düzenlenmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

Ayrı Bir Düzenleme Yapılmasının Gerekmediğini Savunan Görüş

en iyi bilisim firmalari

Bu tartışmaların yeni başladığı, bilişim suçlarının internetin yaygınlaşmasıyla ciddi bir problem yaratmaya başladığı dönemde hakim olan görüş, bilişim suçları için mevzuatta değişiklik yapılmasının gereksiz olduğu, mevcut mevzuatın bu tür ihlalleri de kapsadığı, zaten ceza yasalarındaki birçok hükmün bilişim suçlarıyla benzerlik taşıdığı yönünde olmuştur.

Bunlara örnek olarak hırsızlık, hakaret suçları, terör propagandası, fuhuşa aracılık, kumar oynatma, güveni kötüye kullanma, zimmet, haberleşme özgürlüğünün ihlali, nas-ı ızrar (mala zarar verme), sahtekarlık, dolandırıcılık, pornografi ve müstehcenlik, başkasına zarar verme gibi suçların bilişim sistemleri aracılığıyla da işlenebileceği belirtilmiş, bunun ise yeni bir düzenleme gerektirmediği görüşü savunmuştur.

Ayrı Bir Düzenleme Yapılmasının Gerektiğini Savunan Görüş

İlerleyen dönemlerde bilişim teknolojisinin gelişmesi ve kullanıcı sayısının artmasıyla beraber, bilişim alanındaki ihlallerinde artmasıyla bu ihlal türlerinin önlenmesi ve yaptırıma bağlanması için benzerlik içeren klasik suç tiplerine bilişim sistemleri boyutunun eklenmesinin mümkün ve yeterli olamayacağı ve bunun yapılmasıyla istenilen sonucun elde edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Bunun nedenleri ise, bilişim alanının kendine has yapısı ve nitelikleri nedeniyle yeni düzenlemeler gerektirmesi ve ceza hukukunun “kıyas yasağı” ve “kanunsuz suç ve ceza olmaz” gibi iki önemli evrensel ilkesi nedeniyle klasik suç tiplerinin bu yeni tür ihlalleri de kapsayacak şekilde yorumlanmasının mümkün olmamasıdır.

Suç teorisine ilişkin bu engellerin dışında uygulamadan kaynaklanan zorunluluklar da baş göstermiştir. Günümüzde klasik suç tipleri ile benzerlik gösteren ihlallerin yanı sıra, bilişim sistemlerindeki verilere hukuka aykırı müdahale, fikri ve ticari hakların bilişim sistemleri aracılığıyla ihlali, bilişim ağlarının kuruluşların bilişim sistemlerinin çökertilerek kişi güvenliğinin ihlali ve halk arasında panik yaratılması, bilişim sistemlerine hukuka aykırı olarak girme, bilişim sistemleri araılığıyla sahte belge üretme, suç gelirlerinin aklanması, kredi dolandırıcılığı, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi yeni ihlal modelleri de ortaya çıkmıştır ve bunların bir şekilde yaptırımsız bırakılşmaması, suç politikası açısından gereklilik göstermiştir.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir